TỦ 19'' OPEN RACK

  • SLRACK Open Rack 27U

    Mã sản phẩm : SLOPR27.

    SLRACK Open Rack 27U là dòng tủ rack thiết kế dạng khung mở, tăng tối đa độ thông thoáng và không gian làm việc.

  • SLRACK Open Rack 42U

    Mã sản phẩm: SLOPR42

    AMTEC SMART-NET® 2 Post Open Rack là dòng tủ rack thiết kế dạng khung mở, tăng tối đa độ thông thoáng và không gian làm việc.