CO REN NGOÀI

QUICK OVERVIEW

CO REN NGOÀI

  • Mã sản phẩm: PCRN
  • Đường kính từ 20 – 40 mm

Mô tả

Co ren ngoài

Đường kính từ 20 – 40 mm