CO REN TRONG

QUICK OVERVIEW

CO REN TRONG

  • Mã sản phẩm : PCRT
  • Đường kính từ  20 – 40 mm

Mô tả

Co ren trong

Đường kính từ  20 – 40 mm