ỐNG 3 LỚP

QUICK OVERVIEW

Ống 3 lớp

  • Mã sản phẩm: PN 16 – 20
  • Chiều dài: 4 mét/cây Đường kính từ 20 – 160 mm

Mô tả

Các loại ống:

–  Ống 3 lớp PN16

–  Ống 3 lớp PN20

 

Chiều dài: 4 mét/cây

Đường kính từ 20 – 160 mm