ỐNG PPR

QUICK OVERVIEW

ỐNG PPR

  • Mã sản phẩm: PN 10 – 16 – 20 – 25
  • Chiều dài: 4 mét/cây Đường kính từ 20 – 160 mm

Mô tả

Các loại ống:

–  Ống lạnh PN10

–  Ống nóng lạnh PN16

–  Ống nóng PN20

 

Chiều dài: 4 mét/cây

Đường kính từ 20 – 160 mm