HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

QUICK OVERVIEW

Hệ thống cáp có cấu trúc là một tập hợp bao gồm cáp và các sản phẩm kết nối nhằm tích hợp thoại, dữ liệu, hình ảnh và các hệ thống quản lý trong toà nhà (như báo cháy, nhận dạng truy cập, điện, v.v…)

Mô tả

Vào những năm giữa thập niên 80, Hiệp hội công nghiệp viễn thông – viết tắt là TIA (Telecommunications Industry Association) và Hiệp hội công nghiệp điện tử – viết tắt là EIA (Electronic Industries Alliance) bắt đầu phát triển các phương pháp để xây dựng hệ thống cáp, với mục tiêu nhằm phát triển hệ thống dây dẫn hợp nhất hỗ trợ cho nhiều chủng loại thiết bị và các môi trường khác nhau. Năm 1991, TIA/EIA cho ra đời chuẩn TIA/EIA 568 (Commercial Building Telecommunication Cabling standard).

 

Tiêu chuẩn hệ thống cáp có cấu trúc TIA/EIA đề ra cách thiết kế, xây dựng, quản lý hệ thống cáp, và hệ thống này có cấu trúc, nghĩa là một hệ thống được thiết kế theo từng khối, mỗi khối có những đặc trưng về vận hành riêng biệt. Các khối được ghép lại với nhau theo kiểu phân cấp để hình thành nên hệ thống liên lạc đồng nhất.

 

Phiên bản khởi đầu của TIA/EIA trải qua một vài cập nhật và bổ sung. Phiên bản chủ yếu đã được cập nhật là phiên bản được phát hành vào năm 2000, phiên bản này kết hợp chặt chẽ các thay đổi của các phiên bản trước đó – TIA 568-B.1-2000 (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard).

 

Chuẩn TIA chỉ ra các thông số cho mỗi phần của hệ thông cáp, bao gồm kết nối vùng làm việc, kết nối ngang, phòng viễn thông, phòng thiết bị và kết nối chéo, kết nối xương sống, và tiện nghi đầu vào.

 

 • Kết nối vùng làm việc

 

Kết nối vùng làm việc bao gồm các hộp thông tin (hộp âm tường và faceplate), dây dẫn, các ổ cắm phù hợp để kết nối các thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in …) thông qua hệ thống kết nối ngang để tới phòng viễn thông. Tiêu chuẩn yêu cầu có hai cổng ra cho một hộp thông tin, một cho thoại và một cho dữ liệu.

 

 • Kết nối ngang

 

Hệ thống dây theo phương ngang chạy từ một hộp thông tin đến phòng viễn thông. Khoảng cách theo phương ngang tối đa tư hộp thông tin đến phòng viễn thông là 90 met (295 feet) không phụ thuộc vào kiểu thiết bị. Một đoạn 6 met bổ sung được phép cho các cáp nối tại phòng viễn thông và tại workstation nhưng độ dài nối không được vượt quá 10 met (33 feet). Như đã đề cập ở phần trước một khu làm việc phải được cung cấp 2 hộp thông tin. Cáp theo phương ngang nên là cáp UTP 4-cặp 100-ohm, cáp quang đa mode 62.5/125 µm, hoặc đa mode 50/125 µm. Cáp đồng trục không còn được khuyến nghị.

 

 • Phòng viễn thông

 

Phòng viễn thông chứa những thiết bị kết nối cho workstations và những kết nối chéo đến phòng thiết bị. Phòng viễn thông là một phương tiện chung từ đó cung cấp các kết nối dây theo phương ngang, và kết nối đầu vào. Chuẩn đề ra không có giới hạn về số phòng viễn thông. Một số tầng trong các toà nhà nhiều văn phòng có thể có nhiều phòng viễn thông tuỳ thuộc vào số tầng. Những phòng này có thể được kết nối tới một phòng thiết bị trong cùng một tầng.

 

 • Phòng thiết bị và kết nối chéo chính (cáp trục chính)

 

Phòng thiết bị cung cấp một điểm cuối kết nối với hệ thống cáp xương sống, hệ thống cáp xương sống này kết nối với một hay nhiều phòng viễn thông. Nó có thể là một bộ kết nối chéo chính để kết nối với hệ thống đầu vào. Trong môi trường một khu vực, mỗi một tòa nhà có một phòng thiết bị riêng, từ đó các phòng viễn thông sẽ kết nối tới, và các thiết bị trong phòng này sẽ kết nối với bộ kết nối chéo của khu vực, bộ kết nối chéo này là bộ kết nối chéo chính làm chức năng đầu vào cho cả khu vực.

 

 • Hệ thống kết nối xương sống

 

Hệ thống này kết nối dọc theo các tầng của toà nhà, hoặc xuyên ngang qua một khu vực. Nó tạo ra mối liên kết giữa các phòng thiết bị với các phòng viễn thông. Giới hạn khoảng cách của hệ thống cáp này phụ thuộc vào chủng loại cáp và các thiết bị kết nối. Bảng sau sơ lược về khoảng cách với chủng loại cáp, chú ý UTP chỉ cho phép tối đa là 90 met.

 

 

Loại cáp

 

Khoảng cách từ MC* đến ER*

 

Cáp quang Multimode

 

2.000m (6.560ft)

 

Cáp quang Single-mode

 

3.000 (9840ft)

 

Cáp UTP (<5MHz)

 

800m (2.624ft)

 

 

 

MC*: Main Cross-connect

 

ER*: Equipment Room

 

 • Tiện nghi đầu vào

 

Tiện nghi đầu vào chứa các dịch vụ viễn thông được đưa vào toà nhà. Nó có thể chứa hệ thống kết nối xương sống của một vùng. Nó cũng có thể chứa điểm ranh giới mạng, dùng để liên kết với nhà cung cấp dịch vụ. Điểm giới hạn này thông thường là 12 inch từ nơi để thiết bị của nhà cung cấp tới toà nhà, tuy nhiên cũng tuỳ thuộc vào chỉ định của nhà cung cấp.

 

Các lợi ích mang lại từ hệ thống cáp có cấu trúc.

 

 • Hệ thống cáp có thể tồn tại trong suốt thời gian sống của toà nhà.

 

 • Có thể cùng lúc tồn tại nhiều loại thiết bị của nhiều hãng khác nhau.

 

 • Tài nguyên mạng luôn sẵn sàng với hệ thống cáp có cấu trúc khi công ty mở rộng phát triển hoặc chuyển dời vị trí.

 

 • Với hệ thống cáp cat6 hay cáp quang, có thể hỗ trợ các ứng dụng trong tương lai, mà không cần nâng cấp nhiều.

 

 • Những thay đổi, chuyển dời, bố trí lại khu làm việc hoặc nâng cấp có thể giảm thiểu từ 20% – 40% chi phí cho các thiết bị thay thế và phụ kiện.

 

 • Có thể giảm thiểu 30% chi phí với việc tích hợp giữa hệ thống cáp với phương thức truyền tải dịch vụ.
 • Tiện ích về quản trị hệ thống.