CAO ỐC SỐ 5 LÊ QUÝ ĐÔN, HCM

5 Le Quy Don Str., District 3, HCMC, VN

Công trình số 5 Le Quy Don Tower công ty Son Nam Pearl làm chủ đầu tư, có văn phòng tại 5 Le Quy Don, Quận 3, HCMC, VN.
Cung cấp triển khai các hệ thống:
– Hệ thống CCTV: 100 cameras IP Axis, VMS monitoring soltware ACS, Server, NAS Server, UPS, switching equipment, cabling infrastructure, Rack box,…
– Hệ thống kiểm soát ra vào: HID, …
– Hệ thống bãi giữ xe thông minh: SLTech VMS, Barrier Elock, …
Chủ đầu tư: CTY NGỌC SƠN NAM Co., Ltd