Văn Phòng Trung Ương Đảng

Trụ sở Văn phòng Trung Ương Đảng. Cung cấp triển khai hệ thống giám sát an ninh, bảo mật cho tòa nhà, văn phòng, cổng ra vào và khuôn viên VP TW Đảng.

Triển khai hệ thống:

  • Hệ thống CCTV: 100 cameras IP Axis, NVR Axis, VMS monitoring soltware ACS, Server, NAS Server, UPS, switching equipment, cabling infrastructure, Rack box,…

Chủ đầu tư: Văn Phòng Trung Ương Đảng